Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40

Slider spacer
Inspirasjonsbilde: Slide - gruppe

Vi har fokus på hvordan arbeid fungerer som en arena for inkludering og skal bidra til at mennesker får og beholder en jobb.

Vi får flere mennesker ut i jobb

Arba Inkludering bidrar til å få flere i jobb. Vi er et springbrett til arbeidslivet for alle som ønsker å jobbe. Og vi er en viktig kilde til arbeidskraft for næringslivet i vår region.