instagram Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40


Begrepet jobbmatch beskriver en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat, og er et sentralt prinsipp i dagens inkludering. 

Arba er med på kampanjen #jobbmatchforalle

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering kjører nå en digital synlighetskampanje som ble lansert 20/5 og som skal vare helt frem til valget 2021. Målet med kampanjen er å synliggjøre bransjen og de gode resultatene gjennom historier fra bransjen - videoer, foto og tekster gjennom bruk av digitale kanaler gjennom hele kampanjeperioden.

Samtidig vil kampanjen understreke hva bransjen trenger for å opprettholde gode resultater, og hvordan inkludere enda flere. Et annet mål med kampanjen er at den skal skape engasjement hos nye og eksisterende mottakere, bygge omdømme og kjennskap til bransjen og å lede trafikk inn på nettsiden. Det har blitt opprettet en egen kampanjeside: https://www.arbeidoginkludering.no/jobbmatch-for-alle/

Nettsiden inneholder 7 politiske satsningsområder. #Jobbmatchforalle synliggjør hva bransjen allerede gjør innenfor disse områdene, samt at det blir påpekt på hvilke løft som trengs videre innenfor områdene. De 7 områdene er: 

1. Reduser køene
2. Nav og tiltaksapparatene må styrkes
3. Jobbmatch for unge
4. Jobbmatch for psykisk syke
5. Jobbmatch for arbeidsgivere
6. Jobbmatch for utviklingshemmede
7. Jobbmatch og integrering

Beregninger A&I har gjort viser at det å investere i gode arbeidsmarkedstiltak for de som har store CV-hull gir en enorm avkastning for samfunnet. Hvis 5000 flere personer kommer i jobb bare gjennom AFT-tiltaket, er den samfunnsøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode. Bransjen har kapasitet til å gi flere av de som venter i NAV-systemet et tilbud om en mulighet til å komme i jobb.

#Jobbmatchforalle kampanjen er avhengig av lokal deltagelse og trykk i sosiale medie. Vi er 151 medlemsbedrifter i A&I og har dermed en unik mulighet til å hjelpe til med at innholdet i kampanjen når flest mulig. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt kampanjen #Jobbmatchforalle

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

ASVL
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as