instagram Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40

Ansatte

Klikk her for listevisning av ansatte

Søk etter ansatte

Ansatte Administrasjonen

Trond H. Gabrielsen

Adm. direktør

Tlf: 930 89 209


Trond har en karriere bak seg innen strategisk og operativ ledelse. Han kan vise til god erfaring i å utvikle organisasjoner, bygge nettverk, partnerskap og allianser i næringslivet. Erfaring med private og offentlige kunder gjennom anbudsprosesser og forhandlinger på høyt nivå.

Trond ønsker seg en teamorientert kultur der man gjør hverandre gode gjennom å dele kunnskap, erfaring og informasjon. Han er strategisk, analytisk, resultatorientert og jordnær.

Han tror på et sterkt verdigrunnlag som en indre motor for å lykkes, både individuelt og organisatorisk og bruker sin erfaring i et samfunnsnyttig oppdrag her i Arba Inkludering.

Per H. Westli

Økonomisjef

Tlf: 909 55 083

Cato Skeie

Avdelingssjef HR

Tlf: 920 51 563


Cato har utdanning innen offentlig ledelse og økonomi fra HiO og videreutdanning i pedagogikk fra HiL og endringsledelse fra BI.

Han har lang ledererfaring innen arbeidsinkludering. Han er rolig, positiv, samarbeids- og løsningsorientert.

Cato bor på Bærums Verk med kone og 2 barn.

Lise Forbes Haraldsen

Salg -og Markedssjef

Tlf: 992 85 957


Lise har jobbet i denne bransjen siden 2015, før det har hun mange års erfaring fra legemiddelindustrien, rekruttering og media. Hun har i vesentlig grad jobbet med markedsføring og salg, og kan vise til gode resulatater opp gjennom årene. 

Lise er kreativ, løsningsorientert og god på relasjonsbygging. Bor i Asker. 

Hege Huus-Hansen

Seniorrådgiver HR og personvernombud

Tlf: 411 22 786


Hege har en master i økonomi fra BI/Handelsakademiet samt Cand. Mag. fra UIO. Hege har videutdanning innen HR-faget og bred kompetanse på området.

Hun arbeider grundig og selvstendig. Setter seg raskt inn i saker og tar i bruk sine analytiske evner. Hun har spennende innfallsvinkler som kommer organisasjonens HR-prosesser til gode.

Hun er blid, tilgjengelig og serviceinnstilt. Hege har vært ansatt i selskapet siden 2006.   

Cathrin A Miller

Lønningsansvarlig

Tlf: 400 08 950


Cathrin har lang og solid erfaring fra administrasjon/lønn/regnskap og innkjøp i det private næringsliv. Mest fra ingeniørbransjen, varehandel og tidregistrering. I Arba jobber hun i stab og er ansvarlig for lønn. I tillegg flere andre oppgaver i administrasjonen og i regnskapsavdelingen. 

Hun har også funksjon som arbeidsleder for jobbsøkere i administrasjonen. Cathrin liker å jobbe med mennesker og yter god service både for kollegaer og kunder.

Torill Sandberg

Avdelingsleder regnskap

Tlf: 415 47 278


Torill har vært ansatt i selskapet siden mai 1991, og har lang og bred erfaring innenfor administrasjon, lønn og regnskap både i Arba og i tidligere jobber i privat næringsliv.

Hun har mange års ledererfaring i Arba, både som avdelingsleder og som arbeidsleder for jobbsøkere.

Torill er serviceinnstilt og alltid tilgjengelig, hun jobber raskt og effektivt og er alltid opptatt av å levere god kvalitet. 

Morten Folland

IT-ansvarlig

Tlf: 959 15 789


Morten har ansvaret for at alt det tekniske til en hver tid fungerer optimalt hos Arba Inkludering AS. Hans arbeidsoppgaver omfavner alt fra servere, klienter og print/kopi til telefoni, websider og brukerstøtte.

Han har bachelor i informasjonsteknologi fra Den polytekniske Høyskolen og har jobbet i bransjen siden 2000.

Morten er en allsidig kar og er alltid sporty innstilt.

Vibeke Vestgård

Ansvarlig Tjenesteutvikling

Tlf: 473 73 103


Vibeke har 13 års erfaring fra privat næringsliv innen ledelse, strategi og markedsføring. Hun har jobbet 7 år som jobbveiler  og kursholder i Arbeids og Inkluderingsbransjen og de siste årene som Key Account Manager for næringslivsarbeid i Arba, inkludert NHO Prosjektet Ringer i Vannet.

Videre har hun Bachelor i økonomi og ledelse, 2 Mastergrader i henholdsvis E-commerce og Kunderasjonsledelse, har erfaring fra Psykiatri både som student og kursholder og er sertifisert Mindfullness instruktør.

Mest av alt er hun opptatt av å bygge lønnsomme og langsiktige relasjoner med Næringslivet, som igjen skal få jobbsøkere med hull i CV´en tilbake til arbeidslivet. 

Ansatte Formidling

Charlotte Mæhlum

Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening

Tlf: 926 82 777


Charlotte har 19 års erfaring fra arbeidsinkluderingsbransjen. Er opptatt av inkluderingsfaget og ser kontinuerlig etter nye og bedre metoder som avdelingen kan ta nytte av i det daglige arbeidet. Hun jobber målrettet med å utarbeide gode arbeidsformer som kan bidra til bedre formidlingsresultater og hvor den enkelte jobbsøker kommer raskere ut i arbeid. Hennes arbeidsoppgaver er også å følge opp avtalen med  Spesialistsykehuset for epilepsi, avdeling Solbergtoppen, samt funksjonsvurdering som er tiltak i regi av NAV Arbeidslivssenter.

Charlotte er god på organisering, se helheten, gjennomføre hensiktsmessige endringer og jobber målrettet. Er inkluderende og ønsker at alle skal bli sett og møtt på en god måte. Hun har troen på at hvert enkelt menneske har ressurser som de kan bidra med i samfunnet.

Aase Askvig Berg

Jobbveileder AFT

Tlf: 414 14 360


Da Aase kom til Arba i 2016 hadde hun med seg utdanning innen økonomi og psykologi, samt 10 års ledererfaring fra private næringsliv.  

Hun har mange års erfaring fra bemanning og rekruttering, relasjonsbygging, salg, kursutvikler og kursholder.

Hennes bakgrunn fra bemanningsbransjen har gitt forståelse for viktigheten av arbeid og arbeidets rolle og betydning for mennesker. Hun er teamorientert og opptatt av at vi skal spille hverandre gode, ved å dele med hverandre og samhandle mot et felles mål.

Anders Fanuelsen

Jobbveileder

Tlf: 419 29 397


Anders har arbeidet i bedriften som veileder i Ung I jobb siden høsten 2019. Han er utdannet innenfor pedagogikk og har mye veiledningskompetanse. 

Anders har mange års erfaring fra arbeid med mennesker som av ulike årsaker har havnet helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Han er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer over tid og motiveres av å bistå mennesker med å nå sine mål.

Anders er også utdannet personlig trener og han har vært aktiv innenfor toppidrett i mange år, med blant annet landslagserfaring fra bandy og innebandy.


Anette Teigen

Jobbveileder AFT

Tlf: 915 81 869


Anette har jobbet i bedriften siden høsten 2012. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo og har mellomfagsstudier i idrett fra Norges Idrettshøgskole. Anette har mange års erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte helseutfordringer. Anette har utdanning i motiverende intervju (MI) og er sertifisert i kartleggingsverktøyet WIE.

Anette er positiv, opptatt av å skape tillit og gode relasjoner for å fremme mestring og utvikling for sine jobbsøkere.


Astrid Wilberg

Jobbveileder i AFT

Tlf: 469 75 701


Astrid er teamleder i kompetanseavdelingen i Arba Inkludering . Hun har meget lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering.  Hennes erfaringsgrunnlag bygger på over 30 års arbeid med de aller fleste av NAVs attførings- og inkluderingstiltak. Arbeidsområdene har spent over de fleste målgruppene som har hatt behov for bistand for å bli inkludert i arbeidsmarkedet. I tillegg har hun jobbet med arbeidsrettet rehabilitering av sykemeldte, samt  innsatte i fengsel.  Astrid har også 12 års erfaring som saksbehandler på Nav. Sentralt i hennes arbeid er veiledningi endringsprosesser, karriereveiledning og motivasjonsarbeid, for så å bistå den enkelte jobbsøker inn i arbeidsmarkedet. Hun bygger relasjoner og samarbeider tett med arbeidsgivere. Astrid er god på å etablere et godt samarbeid under trygge og inkluderende rammer, samt skape tillit og motivere. Hun blir glad og motiveres av å se det enkelte menneske i prosess og på  vei mot et nyttig ståsted. Astrid er utdannet innen kjemi, natur- og miljøforvaltning, yrkesfaglig veiledning, samt karriereveiledning.

Berit Lundberg

Key Account Manager

Tlf: 951 07 946


Berit har 10 års erfaring som jobbveileder hos Arba. Arbeidsoppgaver knyttet til dette er yrkeskartlegging, karriereveiledning og oppfølging av kandidater på «deres reise» tilbake til arbeidslivet. De siste årene har hun også jobbet som Key Account Manager (KAM). Et arbeid for å etablere partnerskapsavtaler mellom lokalt næringsliv og Arba. Hun er også en av Arba sine KAMr i NHO sitt rekrutteringsprosjekt «Ringer i Vannet».

Berit har videreutdanning i Supported Employment  og i Ernæring, Levevaner og Helse fra Høyskolen i Oslo/Akershus. I tillegg sertifisert i karriereveiledningsverktøyene VIP24 og Solberg Interessetest (SIT).

Tidligere arbeidserfaring fra det private næringslivet med kunderettet arbeid innenfor kontoradministrasjon, instruktørvirksomhet, IT, prosjektarbeid og salg. Hun har gode relasjonsskapende evner og er systematisk.

Bettine Nicotra

Jobbveileder AFT

Tlf: 464 81 874


Bettine har årsstudie i psykologi fra Universitetet i Bergen og bachelor i journalistikk fra Høgskolen i Oslo.

Hun har bakgrunn som miljøarbeider i omsorgsbolig, journalist i Asker og Bærum Budstikke og som frilanser innen TV-bransjen.

Bettine er opptatt av likeverdig kommunikasjon og trives med å motivere og veilede. Hun har stor tro på at alle har mulighet til å komme ut i arbeidslivet, og gleder seg over fremskritt med jobbsøkerne.

Charlotte Wiklund

Jobbveileder AFT

Tlf: 901 08 621


Charlotte er fra Uppsala, Sverige. Hun har en bachelor i Social Sience/Sosialpsykologi fra Uppsala universitet med fagene: psykologi, kriminologi og sosialpsykologi. En bachelor i Gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt as Høgskole. Hun er Vip24 sertifisert april 2015, Conexus.

Hun har har erfaring fra hotellbransjen (ca 4 år), ved Krisesenter for kvinner (1 år), Sosialtjenesten v/Rykkinn (7 år) og med Arbeid og Inkludering i DI gruppen/Arba siden august 2008.

Charlotte er genuint opptatt av mennesker og relasjoner, og fremstår som fleksibel, sosial, nysgjerrig, meningssøkende og kreativ i samtale med andre.

Cille Saastad

Jobbveileder AFT

Tlf: 413 09 405


Cille har syv års erfaring som veileder innen arbeids- og inkluderingsbransjen og har jobbet både individuelt og med grupper. Utdannet Siviløkonom og sertifisert Coach og har tidligere jobbet med produktmarkedsføring, samt vært selvstendig næringsdrivende innen markedsananlyse og coaching. Er sertifisert Mindfulnessinstruktør og bruker samtaleverktøyene WIE og MI.

Cille er opptatt av å se hele mennesket og at vi som individer blir bevisste på hva som gir og tapper oss for energi. Stressmestring er et verktøy hun med hell bruker i veiledningen. Er lyttende og nysgjerrig av natur og god til å skape tillit, både hos jobbsøkere og arbeidsgivere.

Glenn Kasland

Jobbveileder AFT

Tlf: 472 39 835


Glenn har en mastergrad i Organisasjon, Ledelse og Arbeid og en bachelorgrad i Internasjonal Utvikling med Statsvitenskap fra England. Han har jobbet på hovedkontoret til Leger Uten Grenser i Oslo. Glenn har skrevet masteroppgave om bedrifters samfunnsansvar. Han har stor interesse for sosialt entreprenørskap og har også engasjement for spørsmål rundt fremtidens fleksible globale arbeidsliv og samspillet mellom teknologi, robotisering og arbeidsprosesser.

Glenn har bodd mange år i utlandet, blant annet i Kazakhstan, Indonesia og Filippinene. År i utlandet har formet han som person, gitt han viktig innblikk og en refleksjonsevne til å forstå og snakke med mennesker fra forskjellige kulturer og bakgrunner. Glenn har også en del frivillig verv han er engasjert i, blant annet som flykningsguide for Røde Kors. 

Hege Jacobsen

Jobbveileder AFT

Tlf: 951 00 886


Hege har lang erfaring med kundebehandling og salgsprosesser. Hun er et ordensmenneske, pliktoppfyllende, kreativ, engasjert og tar initiativ og ansvar.

De siste 11 årene har Hege også fått erfaring innen arbeidsinkludering og funksjonsvurdering. Hege er veldig glad i å finne gode og tilfredsstillende løsninger for kunder og jobbsøkere.

Hege jobber også som stedlig veileder i Kløverbakken Barnehage.

Inger Helene Ruud

Jobbveileder AFT

Tlf: 952 66 363


Inger Helene har arbeidet med arbeidsinkludering siden 2007. Hun har en utdannelse innen pedagogikk fra Universitetet i Oslo og videreutdanning innen Karriereveiledning, Motiverende Intervju (MI), Supported Employment (SE) og Individual Placement & Support (IPS). Hun har også en rekke kurs og sertifiseringer i relevante yrkes- og karriereveiledningsverktøy.

Inger Helene er en utpreget optimist som evner å se muligheter fremfor begrensninger. Hun er faglig engasjert, lar seg lett begeistre og arbeider målrettet.

Joakim Dahl-Solheim

Jobbveileder

Tlf: 906 36 698


Joakim har sin bakgrunn fra HoReCa-bransjen med bla restaurant, bemanning og rekruttering. Med seg til Arba har han 8 års ledererfaring innen salg og service.

Joakim er en relasjonsbygger som også er spesielt opptatt av å gjøre en positiv forskjell i hverdagen til andre. Gjennom trygghet, forståelse og empati inspirerer han andre til å finne sitt potensiale.

Jonas Grønn

Jobbveileder AFT

Tlf: 924 01 951


Før Jonas kom til Arba Inkludering hadde han arbeidserfaring fra ulike bransjer, hovedsakelig innen salg og service. Han hadde lenge hatt stor interesse for personlig vekst da han i 2008 fulgte et toårig utviklings- og coachingprogram ved utdanningsinstitusjonen Huma Nova. Parallelt med jobben som miljøterapeut i en sosialt oppsøkende tjeneste for ungdom, utdannet han seg til sosionom ved VID vitenskapelige høyskole.

Jonas mener at jobbsøkere med en ikke-strømlinjet CV i mange tilfeller besitter en type erfaringer og egenskaper som gjør de mer ressurssterke enn de er bevisst selv. Disse ressursene legger han stor vekt på å identifisere og realisere i samarbeid med den enkelte. Jonas tilstreber å etablere gode relasjoner til sine jobbsøkere i et samspill med tett oppfølging og ansvarliggjøring.

Julia Mjør

Jobbveileder AFT

Tlf: 951 57 330


Julia er utdannet fysioterapeut, har eksamen fra BI i rekruttering og læringsprosesser og har grunnfag i psykologi. Arbeidserfaringen strekker seg fra fysikalsk behandling og veiledning, gjennom ansvar for utvikling av arbeidsprosesser og forbedringsarbeid som kvalitetsleder på rehabiliteringssenter, til rekruttering og bemanning. 

Julia er glad for å ha med seg denne faglige bredden inn i jobbveilederrollen. Hun opplever at hennes perspektiver fra de forskjellige rollene hun har hatt, som behandleren, utvikleren og rekruttereren er en styrke i arbeidet på Arba Inkludering. Hun brenner for å bistå personer i egen prosess med arbeid som målsetning!

Julia har jobbet i Arba Inkludering siden august 2015.

Kjersti E. N. Tangedal

Jobbveileder AFT

Tlf: 936 98 911


Kjersti har jobbet med arbeidsinkludering siden 2014. Hun er utdannet sosionom med kompetanse fra arbeid med enkeltpersoner, grupper, samtaleteknikk, kartlegging m.m. Hun har erfaring i veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer, og er opptatt av godt samarbeid på tvers av instanser. Hun er sertifisert i kartleggingsverktøyene Vip24 og Jobpics. Hun har jobbet med tiltakene Avklaring, APS, APS migra, KIA og er veileder for mennesker med epilepsi i yrkesrettet rehabilitering (samarbeid med SSE).

Kjersti er også utdannet grafisk designer og har arbeidet som marketingansvarlig i privat næringsliv, i tillegg til barnehage.

Kjersti er god på organisering og jobber målrettet. Hun er god på å skape gode rammer for utvikling, trygghet og tillitt, både for jobbsøkere og kolleger. Hun er et JA-menneske, opptatt av at alle skal føle seg inkludert, og er avdelingens verneombud.

Lise Markant Kølbel

Jobbveileder AFT

Tlf: 953 65 527


Lise er teamleder i tiltaket Arbeidsforberedende trening. Hun har bl.a 25 års erfaring i ulike roller som avdelingleder i privat næringsliv, med fokus på ledelse, HMS, rekruttering, salg, service og kundebehandling. I tillegg har hun jobbet med miljøsertifiseringer og We Care i Nordic Choice Hotels.

Lise har vært en stor bidragsyter i pilotprosjektet APS i ordinær virksomhet. I tillegg har hun hatt ansvaret for ARBA/IKEA-modellen siden 2010, hvor vi har sysselsatt mange flotte jobbsøkere. Lise har vært hos oss siden desember 2009.

Lise har gjennom  hele sin yrkeskarriere jobbet med mennesker i ulike relasjoner, og har meget gode og dokumenterte resultater hele veien. Hun er løsningsorientert, handlekraftig, lojal og positiv og ikke mist opptatt av å skape trygghet og tillit. Hun stortrives med å bidra til å skape en bedre hverdag for sine relasjoner.

Maja Rasmussen

Avdelingsleder UNG I JOBB

Tlf: 993 50 049


Maja er utdannet innenfor sosialantropologi, pedagogikk, livssyn og etikk. Hun har 9 års jobberfaring fra arbeid og inkluderingsbransjen. I 2011 var hun med å starte opp UNG I JOBB, og er i dag teamkoordinator for dette tilbudet.

Maja er opptatt av å imøtekomme mennesker med respekt, anerkjennelse og bekreftelse. Hun er innovativ og blir motivert av å utvikle gode løsninger sammen med jobbsøkere og medarbeidere.

Manan Jahed

Jobbveileder AFT

Tlf: 481 25 618

Margrete Moen

Jobbveileder

Tlf: 466 30 557


Margrete er  utdannet innen internasjonal PR og arabisk språk. Hun skrev bacheloroppgaven om fortolkning av Islam på arabisk og behersker også muntlig arabisk. Har sammensatt erfaring fra både arbeid med kommunikasjon, kursholder for minoritetsspråklige og kultur- og frivillighet.

Margrete har bodd i Danmark og Marokko og er opptatt av både likheter og ulikheter i de forskjellige land, kulturer og religioner, og etterstreber å bruke dette som en ressurs i det daglige arbeidet med målgruppen flyktninger i Arba. Hennes viktigste strategi er å komme tett på menneskene hun jobber med, skape en fortrolighet og åpenhet. Humor og kjærlighet er de viktigste verktøyene hun bruker for å oppnå mine mål med deltakerne. 

Marte Lilloe Styrmoe

Jobbveileder

Tlf: 977 68 084


Marte er utdannet i fred- og konfliktstudier fra Bjørknes høyskole og religion og samfunn fra UIO. Hun har hatt flere utenlandsopphold, blant annet i Midtøsten, Tanzania og Argentina. Hun har vært tett tilknyttet FNs arbeid i disse områdene og har blant annet vært observatør i ICCR og arbeidet med menneskerettigheter i Argentina.

Marte er et samfunnsengasjert medmenneske med en sterk rettferdighetssans. Hun har tidligere vært politisk aktiv og har hatt flere politiske verv i Bærum kommune.

Hun har bred erfaring fra arbeid med mennesker i ulike aldre og arenaer og har god trening i å skape relasjoner mellom mennesker og trygge det sosiale miljøet.

Torkil Lehn

Jobbveileder AFT

Tlf: 913 18 755


Torkil er utdannet bachelor i spesialpedagogikk. han har jobbet en del år med læring og motivasjon basert på kognitiv læringsteori, og de siste 3 ½ årene med behavioristisk læringsteori (atferdsavtaler, atferdsvitenskap). 

Trond Berg

Jobbveileder AFT

Tlf: 404 77 092


Trond er utdannet siviløkonom og har mange års erfaring fra det private næringliv. Han har vært kjøpmann og også seniorkonsulent hos Norsk Kjøpmannsinstitutt.  Han har  tidligere jobbet som økonomikonsulent i Bærum Kommune. Han begynte i Arba i 1999 (den gang Mølla Kompetansesenter) og har hatt flere ulike oppgaver her,  som bl.a økonomikonsulent, kursleder, butikkleder -  og nå i flere år som jobbveileder i Formidling.

Han praktiserer karriereverktøyet WIE, er lisensiert SMART-instruktør, har kurs i SE (supported Employment) og har holdt kurs innen økonomi og jobbsøk.

Ansatte Produksjon

Tor-Egil Barsøe

Produksjonsleder

Tlf: 416 63 324

Anita Jansson

Arbeidsleder

Tlf: 476 43 945

Anita Jensen

Arbeidsleder

Tlf: 469 75 740


Anita har jobbet i Arba siden 2006 og fra før har hun lang fartstid fra kopi/prepress/trykk. Hun har ansvaret for pakkeavdelingen på Vakås. Kombinasjonen å jobbe med mennesker og produksjon er noe som gjør dette yrket spennende. Dagen blir topp når hun ser at arbeidstakere lykkes, kollegaer er glade og kunder blir fornøyd.

Bjørnar Odden

Teamleder mekanisk/monteringsavdeling

Tlf: 909 29 440


Bjørnar har ansvaret for produksjonen på teknisk avdeling i Løxaveien, som består av en El monterings avd. og ett mekanisk verksted, med ca. 35 meget dyktig medarbeidere. Han er fagutdannet som sveise- og platearbeider med mange års erfaring fra mekanisk verksteder og vedlikehold innen papirindustrien på Norske Skog Follum. De siste 15 årene arbeidet i selskapet som arbeidsleder/teamleder med personalansvar. Bjørnar er bosatt på Hadenes Rike og pendler med liv og lyst inn på jobb hver dag.

Daniel Etnan

Arbeidsleder

Tlf: 482 90 830

Egil Syvertsen

Arbeidsleder

Tlf: 902 12 999


Egil har jobbet i Arba siden november 2016 og har utdannelse i coaching fra Norsk coach akademi og innen ledelse og administrasjon. Han har en bred kompetanse og ledererfaring fra industribransjen, har også en fortid i forsvaret. Egil er opptatt av å skape gode relasjoner, motivere mennesker og at alle skal få en mulighet i arbeidslivet.

Guro Moholt

Arbeidsleder

Tlf: 947 87 391


Guro er en av fem arbeidsledere på pakkeavdelingen. Hun er ansvarlig for tilrettelegging, oppfølging og personalansvar for VTA.  I tillegg har hun ansvar for kundeoppfølging, logistikk og gjennomføring av oppdragene. Har vært i Arba siden 2014. Hun er blid og positiv, er løsningsorientert, fleksibel og kreativ. Tidligere erfaringer som butikksjef i skobutikk med ansvar for innkjøp, personalansvar og budsjett. Kundebehandling var en vesentlig del av arbeidshverdagen. Guro bor sammen med mann og barn i Hønefoss.

Hanne Wenaas Holte

Arbeidsleder

Tlf: 957 50 906


Hanne har jobbet i Arba siden 2018. Hun har bachelor i økonomi fra BI med spesialisering innen logistikk.

Fra tidligere har hun lang og bred erfaring innen restaurantbransjen som restaurantsjef og er også utdannet vinkelner.

I arba jobber Hanne fortrinnsvis på fruktavdelingen og ellers overalt hvor det trengs.

Hun er opptatt av at alle skal trives i jobben og få muligheten til å utvikle seg videre.

Ingunn Wenaas Holte

Arbeidsleder

Tlf: 922 31 119


Ingunn startet i bedriften i 2010 og hennes ansvarsområder er i avdelingen for Elektrisk montering og Hagearbeid, men hun hjelper også mye til i Fruktavdelingen. Hun er utdannet Platearbeider og har jobbet flere år i Metall industrien, men har også lang erfaring fra blant annet Hotellbransjen og Avfallsmottak. Hun er glad i mennesker og er opptatt av at deltakerne i VTA tiltaket skal ha en fin dag på jobben - hver dag!

Johannes Scholtz

Arbeidsleder

Tlf: 905 31 717


Johannes har jobbet i Arba siden våren 2007.

Han er utdannet møbelsnekker og møbelrestauratør. I 10 år har han jobbet på miljøverkstedet og bruktbutikken i AFT/APS tiltaket. For tiden jobber Johannes med VTA på avd. Vakås, og har hovedansvar for produksjon av klekkerisystemer til fiskeoppdrettsnæringen som levers i hele verden.

Johannes er opptatt av å gjøre en positiv forskjell til arbeidstakernes hverdag og dyrke gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere.

Mette Kristiansen

Arbeidsleder

Tlf: 469 75 743


Mette er utdannet aktivitør. Hun har ansvaret for fruktavdelingen på Vakås og har jobbet i selskapet siden 1989. Hver uke sørger Mette for aktivisering av arbeidstakere og distribusjon av halvannet tonn med frisk frukt til fornøyde kunder. En viktig del av jobben for henne er å skape arbeidsglede som gir god livskvalitet.

Niklas Thon

Arbeidsleder

Tlf: 988 53 686


Niklas startet i bedriften i 2014 og hans ansvarsområder er i avdelingen for Elektrisk montering og Hagearbeid, men han hjelper også til i Fruktavdelingen. Han er utdannet Helsefagarbeider og har allsidig arbeidserfaring fra diverse institusjoner og boliger. Han er glad i mennesker og er opptatt av at deltakerne i VTA tiltaket skal ha en fin dag på jobben - hver dag!

Hege Johansen

Arbeidsleder

Tlf: 922 94 797


Hege er en av fem arbeidsledere på pakkeavdelingen.  Hun er ansvarlig for tilrettelegging, oppfølging og personalansvar for VTA. Hun har også ansvar for fakturering, kundeoppfølging, logistikk og gjennomføring av oppdrag. Hege er det siste tilskuddet av arbeidsledere i pakkeavdelingen. Hun startet i Arba i desember 2016. Hun har godt humør, effektiv, løsningsorientert og kreativ. Hun har vokst opp i naturskjønne omgivelser i Lofoten, før hun emigrerte til Østlandet for 25 år siden. Hun har jobbet 26 år i barnehage. Ferdig utdannet barnehagelærer i 2007, og har jobbet som pedagogisk leder de siste 9 årene. 

Henning Trulsrud

Arbeidsleder

Tlf: 907 70 098


Infotekst

Laila Ødegård

Arbeidsleder

Tlf: 975 06 899


Laila er en av fem arbeidsledere på pakkeavdelingen. Hun er ansvarlig for tilrettelegging, oppfølging og personalansvar for VTA. I tillegg har hun ansvar for kundeoppfølging, fakturering, logistikk og gjennomføring av oppdragene. Hun har jobbet her siden 2005. Men har jobbet i attføringsbedrifter siden 2002. Hun har også en utdanning i pedagogikk for yrkeslivet fra Høgskolen i Akershus (Bedriftspedagogikk), samt administrasjon og ledelse fra Høgskulen i Ålesund. 

Laila er positiv og blid, er effektiv, løsningsorientert, samarbeidsvillig og kreativ.

Av tidligere arbeidserfaringer har hun jobbet som hygiene tekniker ved BHT i Sykkylven, helsesekretær ved Sykkylven legekontor og avdelingsleder ved ASVO produkt AS på Stranda.  

Lena Weidemann Thoresen

Arbeidsleder

Tlf: 468 09 243


Infotekst

Linda Strand-Hansen

Arbeidsleder

Tlf: 468 14 531


Linda er en av fem arbeidsledere på pakkeavdelingen. Der har hun ansvar for tilrettelegging, oppfølging og personalansvar for VTA. I tillegg har hun ansvar for kundeoppfølging, fakturering, logistikk og gjennomføring av oppdragene. Linda har jobbet her siden 2002. Hun er utdannet barnepleier og har mange års erfaring fra barnehage. Linda har også utdanning i pedagogikk for yrkeslivet fra Høgskolen. Hun har godt humør, er løsningsorientert, kreativ og glad i jobben sin.

Per Morten Hamre

Arbeidsleder

Tlf: 924 14 278


Per Morten er utdannet Næringsmiddeltekniker og arbeidsleder. Han har flere års erfaring som laboratorietekniker i  prosessindustrien. Startet som arbeidsleder i Arba for ti år siden. Han er ivrig sosialt engasjert og er med i forskjellige styrer i diverse foreninger.

Raymond Nilsen

Teamleder pakkeavdeling

Tlf: 468 18 566


Raymond har mer en 25 års erfaring fra arbeid med mennesker som har utfordringer i livet. 20 av disse årene har han jobbet i det som nå er blitt Arba Inkludering. Han har jobbet ved alle de forskjellige avdelingene i Løxaveien og har solid erfaring fra denne bransjen. Han er teamleder for pakkeavdelingen i Løxaveien.

Rune Drange

Arbeidsleder

Tlf: 416 19 631


Rune har 25 år i Statoil flyavdeling, 5 år i Bærum Kommune, 2 år i det private næringsliv, begynte så i Løxa Utvikling som ble Arba Inkludering og her fortsetter han til han blir pensjonist.

Siri Staubo

Arbeidsleder

Tlf: 468 33 149


Siri er en av fem arbeidsledere på pakkeavdelingen. Siri er ansvarlig for tilrettelegging, oppfølging og personalansvar for VTA. I tillegg har hun ansvar for kundeoppfølging, fakturering, logistikk og gjennomføring av oppdragene. Hun har jobbet her siden 1993. Hun har også en utdanning i pedagogikk for yrkeslivet fra Høgskolen. Siri er positiv og blid, er effektiv, løsningsorientert, samarbeidsvillig og kreativ. Av tidligere arbeidserfaringer har hun jobbet som legesekretær på Ullevål sykehus, som fotterapeut på Røa og som produktsekretær innen betong og asfalt.

Therese Gallala

Fagleder VTA

Tlf: 942 17 694

Øystein Gravlien

Veileder VTA

Tlf: 906 02 791


Øystein har vært avdelingsleder i Vakåsveien siden november 2015. Han ble utdannet til vernepleier i 1995 og har siden den gang arbeidet innenfor attføring i en rekke ulike roller.

Øystein har bred erfaring med å bistå mennesker med spesielle behov, i tillegg til ledererfaring.

Ansatte Grafisk

Nina Jacobsen

Avdelingsleder Grafisk

Tlf: 996 19 537

Sven Christopher Vogt

Seniorrådgiver

Tlf: 906 56 505


Sven har jobbet i grafiske miljøer i mer enn 30 år, i Arba siden 1999. Hovedområdene har vært grafisk design og teknisk produksjon.

Han har også mer en 25 år erfaring med personalhåndtering, der utvikling og bevisstgjøring av medarbeidere har vært det viktigste.

Møte, bygge og trygge, som er Arba’s verdier, har vært hovedelementene i Sven sitt arbeid.

Han har ansvaret for produksjon og driftsutvikling i Arba grafisk.

Anita Smithurst

Kundesenter

Tlf: 469 75 723

Diann Beauseigneur

Arbeidsleder

Tlf: 469 75 705


Diann har en Bachelor i kunstfag innen grafisk media. Hun har bred erfaring fra grafisk bransje, 10 av disse årene i Arba Grafisk.

I sitt arbeid kombinerer hun nøyaktighet og struktur. Kvaliteter som blir høyt verdsatt i kreative og innovative miljøer.

Diann er svært serviceinnstilt og strekker seg langt for å finne de beste løsningene for kundene.

Olaf Chr. Angell

Arbeidsleder

Tlf: 469 75 723


Olaf har jobbet over 40 år i grafisk bransje, i både store og små bedrifter. 

Han er meget erfaren med problemløsning og rådgiving ved kompliserte oppdrag. 

Siden 2006 har han jobbet som ordrekoordinator og med logistikk i DI Gruppen/Arba Inkludering AS.

Sigurd H. Rosness

Arbeidsleder

Tlf: 905 50 705


Sigurd har jobbet i grafisk bransje i over 30 år, hvor av 20 år som daglig leder i egen bedrift med operativ ansvar for hele produksjonsprosessen.

Han kjenner bransjen svært godt og er en viktig bidragsyter for Arba Grafisk hvor han nå har vært arbeidsleder siden 2013.

Silje A.T.M. Bødtker

Profileringsdesigner, lærling

Tlf: 477 81 482

Susana Helene Witzøe

Profileringsdesigner, lærling

Tlf: 477 81 482

Robert Offerdahl

Arbeidsleder

Tlf: 900 40 622


Robert har jobbet i Arba siden 2010 som arbeidsleder i Skilt- og dekoravdelingen.

Han tilrettelegger for at jobbsøkerne i avdelingen kan utdanne seg og skaffe seg arbeidserfaring innen profileringsdesign.

Robert har bred bransjeerfaring innen fagfeltet sitt, og kan løse små og store utfordringer for kundene våre.

Thor Bryn

Arbeidsleder

Tlf: 915 95 914


Thor har vært arbeidsleder i Skilt- og dekoravdelingen siden 2011.

Han har mer enn 30 års erfaring med reklame, grafisk design og produksjon.

Som arbeidsleder er han opptatt av å legge forholdene godt til rette for jobbsøkerne våre.

Ansatte Kløverbakken barnehage

Ann-Kristin Evans

Styrer

Tlf: 470 34 051


Ann-Kristin har vært styrer i Kløverbakken siden august 2020. Hun er utdannet førskolelærer i Oslo, har videreutdanning innen barnevern på Hio og styrerutdanningen på Oslo Met. Ann-Kristin har jobbet som pedagogisk leder i barnehage fra 1996 til 2004, siden 2004 har hun jobbet som styrer i barnehage. 

I jobben som styrer har Ann-Kristin også opplæringsansvaret for våre jobbsøkere og lærlinger.

Inkludering, trygghet, trivsel og engasjement står sentralt i Ann-Kristins arbeid.

Ann-Kristin bor på Østerås og driver med musikalteater på fritiden.

Hilde Breivoll Zimmer

Pedagogisk leder

Tlf: 469 75 730


Hilde er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Telemark med fordypning i småbarnspedagogikk, samt videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. 

Hun har jobbet som pedagogisk leder hos oss siden 2007. Hilde har tidligere jobbet flere år som lærer og adjunkt i barneskolen.

Hun leder avdeling Nøtteliten (3-6 år). Hildes kreative evner og gode lederegenskaper er gull verdt for oss alle. Hun har et stort hjerte for hvert enkelt barn.

Heidi Bøhm Berg

Pedagogisk leder

Tlf: 469 75 734


Heidi er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Oslo, med fordypning i musikk. Hun har jobbet hos oss som pedagogisk leder siden 2014. Heidi har jobbet som lærer på Leipzig International School før hun kom til oss.

Heidi leder avdeling Knerten (0-3 år) med stødig hånd, klokt hode og kjærlig omsorg.  Heidis interesse for musikk kommer godt til syne i barnehagen. Gitaren er aldri langt unna.

Heidi bor i Sandvika, med fantastisk utsikt over fjorden.

Silje Vannebo

Pedagogisk leder

Tlf: 412 13 365

Elisabeth Bovolden

Barne- og ungdomsarbeider

Tlf: 971 86 988


Elisabeth har jobbet i Kløverbakken siden 2003. Hun tok fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 2002.

I løpet av sin karriere i Kløverbakken har hun i tillegg til å jobbe som fagarbeider, vært pedagogisk leder på dispensasjon, og vikar for styrer. Elisabeth er vår solstråle: alltid blid og imøtekommende for store og små.

Elisabeth er en ivrig bandyspiller og deltar på bedriftslaget i Holmenkollstafetten. Hun er fra Trysil og er selvfølgelig født med ski på beina.

Kjetil Oslund

Barne- og ungdomsarbeider

Tlf: 913 06 115


Kjetil her jobbet i Kløverbakken siden 2005. Han tok fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 2010.

Kjetil er alle barnas venn. Rettferdig og god. Aldri en kjedelig dag med Kjetil på jobb. Med Kjetil som verneombud, er vi i trygge hender. 

Han bor landlig og fint på Hønefoss, med katten Fredrik. Kjetil er over middels musikkinteressert, og sverger til vinyl. 

Ania M. Melerska

Barne- og ungdomsarbeider

Tlf: 469 75 734


Ania har jobbet i Kløverbakken siden 2011. Ania tok fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget våren 2018. Hun jobber for tiden som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet

Ania er fra Polen og kom til Norge i 2008. Hun har tidligere studert rettsvitenskap og offentlig administrasjon.

Hun har jobbet i Rudolf Steinerbarnehage i Norge, før kun kom til oss. Hun er en varm og omsorgsfull voksen, trygg og stabil for store og små.

Blerina Kastrati

Assistent

Tlf: 469 75 734


Blerina startet hos oss i oktober 2018. Hun er fra Kosovo, og har bodd 3 år i Norge.

Blerina har gode norskkunnskaper, med strålende resultater fra alle norskprøver som kreves for arbeid i barnehagesektoren. I tillegg til norsk og albansk, snakker hun også godt spansk og engelsk.

Blerina er utdannet frisør, men har også jobbet mange år som møbelsnekker. Hun er et friluftsmenneske, som trives svært godt ute i Norsk natur. Omsorgsfull, arbeidsom, blid og tillitsvekkende er kjennetegn på Blerina, som jobber med barna på begge avdelinger hos oss.

Hege Jacobsen

Jobbveileder AFT

Tlf: 951 00 886


Hege har lang erfaring med kundebehandling og salgsprosesser. Hun er et ordensmenneske, pliktoppfyllende, kreativ, engasjert og tar initiativ og ansvar.

De siste 11 årene har Hege også fått erfaring innen arbeidsinkludering og funksjonsvurdering. Hege er veldig glad i å finne gode og tilfredsstillende løsninger for kunder og jobbsøkere.

Hege jobber også som stedlig veileder i Kløverbakken Barnehage.

Ansatte Brukt & litt nytt

Anders Bugge

Avdelingsleder -ansv. eiendomsdrift

Tlf: 926 39 723


Anders er avdelingsleder for Bruktbutikk og Miljøverksted.Han er utdannet sivilingeniør i elektro og har 7 års erfaring fra dette i det private næringsliv.

Ellers har han erfaring fra inkluderingsbransjen fra 1994.

Han er opptatt av å få ting til å virke!

Frans Vodde

Verksmester Resykkelert

Tlf: 915 34 739


Frans har lang erfaring innen inkluderings arbeid. Først som arbeidsleder på Emma arbeidssenter og som jobbveileder ved Møllakompetansesenter. 

De siste 15 år har han vært arbeidsleder ved Miljøverkstedet og bygd opp sykkelverkstedet. 

Frans er opptattt av å gi arbeissøkere mestringsfølelse og å få hjulene til å gå rund. 

Vikki Mathiesen

Butikksjef Brukt & Nytt

Tlf: 900 50 456


Vikki har bakgrunn i markedsføring, handel og språk. Hun har jobbet som butikksjef og arbeidsleder i Arba siden 2013.

Hun har en lang og bred erfaring fra administrasjon, kundeservice og sosiale medier. Med stor sans for gjenbruk, antikviteter og design er Vikki er en kreativ problemløser som finner de beste løsningene for både kunder og jobbsøkere.

Tone Soldal Bjarkli

Arbeidsleder

Tlf: 468 12 319


Tone har ansvaret for henting av varer til Bruktbutikken fra gjenbruksstasjonen vår på Isi Miljøstasjon. Hun har jobbet i Arba siden 2014. Hun har jobbet på alle områdene i produksjonen, og har en veldig god tilnærming til arbeidstakerne. Hun er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og tar nye utfordringer på strak arm.

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Vi kan også bruke cookies i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det. Du kan lese vår cookie-/personvernserklæring her

Dette er Arba inkludering AS:

Følg oss:

Facebook ikon Linked in ikon Instagram ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Personvernerklæring

ASVL
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as