Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40


Arba AS er Asker og Bærums største arbeidsinkluderingsbedrift med 80 ansatte og en budsjettert omsetning på rundt 80 mill. i 2018. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. Arba samarbeider tett med NAV og næringslivet i regionen og har som mål å være ledende på arbeidsinkludering. 

 

ARBA SØKER NYE JOBBVEILEDERE TIL ARBEID MED UNGE ARBEIDSSØKERE

 

Ønsker du å bidra til at andre lykkes? Har du god oversikt over arbeidsmarkedet? Er du en tillitsvekkende relasjonsbygger?

Som jobbveileder får du mulighet til å bidra til at mennesker utenfor arbeidslivet får og beholder en jobb. Kontakt og samarbeid med arbeidsgivere er en viktig del av jobben. Du må trives med å kombinere veiledning og oppfølging med det å markedsføre jobbsøkere overfor arbeidsgivere.

Målgruppen er unge jobbsøkere mellom 18-30 år som har avbrutt sin skolegang, har lav sosial kompetanse eller andre helsemessige utfordringer. Disse vil ha behov for individuell oppfølging over tid for å kunne komme i en positiv prosess.

Du har et sterkt engasjement for å bidra til at unge mennesker får muligheten til å følge sine egne ønsker og ta gode utdanning, -og yrkesvalg. Du er løsningsfokusert og byr på deg selv i møte med andre.

Kvalifikasjonskrav:

Viktige arbeidsoppgaver:

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må kunne stå inne for Arbas verdigrunnlag og handle og opptre deretter.

Vi tilbyr:

Ønskelig oppstart: Snarlig, etter nærmere avtale.

 

Arba er en IA-bedrift.

For mer informasjon om Arba: www.arba.no

Ved spørsmål om stillingene, ta kontakt med:

Avdelingsleder Maja Rasmussen, 993 50 049, e-post mra@arba.no

HR-sjef Cato Skeie, 920 51 563, e-post csk@arba.no

Søknad med CV sendes hhu@arba.no  innen 16. mars 2018. Merk emnefeltet med Søknad jobbveileder

Arba inkludering:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Følg Arba inkludering:

Facebook ikon Linked in ikon
Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as