Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40

PEDAGOGISK LEDER/BARNEHAGELÆRER

Arba AS er Asker og Bærums største arbeidsinkluderingsbedrift med 80 ansatte og en budsjettert omsetning på rundt 80 mill. i 2018. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. Arba samarbeider tett med NAV og næringslivet i regionen og har som mål å være ledende på arbeidsinkludering. Kløverbakken barnehage er en del av Arba as.

2. gangs utlysning: 

Kløverbakken holder til i naturskjønne omgivelser på Emma Hjort i Bærum, med god plass ute og inne. Vi er opptatt av at barna og personalet bruker hele barnehagen som én arena, der vi jobber på tvers av avdelingene. Barnehagen består av 2 avdelinger: 1-3 år og 3-6 år.

Våre fokusområder er: Språk og språkmiljø, realfag og undring, samt lekens betydning. I forbindelse med den nye pedagognormen, søker vi en ped.leder i 100 % stilling fra 1. august 2018. Pedagogisk leder er en del av lederteamet. 

Vi søker etter deg som:

Arbeidsoppgaver


Vi tilbyr

Politiattest må fremvises før ansettelse.

Søknadsfrist: 15.juni 2018

Kvalifikasjoner
Godkjent barnehagelærerutdanning

Utdanningsretning
Pedagogikk

Utdanningsnivå
Bachelorgrad

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Ellen Styrmoe, styrer

tlf: 48 60 14 71
est@arba.no

Søknad med cv sendes til:

Hege Huus-Hansen
hhu@arba.no / 411 22 786 -søknad merkes i emnefeltet: Pedagogisk leder mai 2018

Dette er Arba inkludering AS:

Følg Arba inkludering:

Facebook ikon Linked in ikon

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Arbeid og inkludering
Ringer i vannet
equass
Utviklet av Imaker as