Linked in icon Facebook ikon

Tlf: 67 17 74 40

Om Arba

Arba Inkludering as er en arbeidsmarkedsbedrift der hovedformålet er å skape grunnlag for personlig og yrkesmessig utvikling med basis i vårt lokale næringsliv. 

Arba Inkludering as eies av Bærum Kommune (71,5%), Asker kommune (11,8%) og Akershus fylkeskommune (16,7). 

Arba har egen produksjon innen flere fagområder, som også skal være en arena for arbeidstrening og faglig kvalifisering. Arba Inkludering er en godkjent tiltaksarrangør for NAV, som vi har et nært samarbeid med. En del av jobben vår er å ha god oversikt over arbeidsmarkedet, utdanningsmuligheter og sammen med deltakerne og NAV legge opp en best mulig karriereplan for den enkelte. 

Arba har stor fokus og et bredt samarbeid med bedrifter i Asker og Bærum. Samarbeidet skalskape en meningsfylt arbeidssituasjon for jobbsøkere og arbeidstakere som har behov for arbeidstrening og faglig kvalifisering, samt mulighet for jobb. På denne måten bidrar vi til å gi mennesker muligheter for utvikling og mestring, samtidig som vi produserer tjenester og produkter som det er behov for i vårt nærområde.

Visjon: Ledende på arbeidsinkludering

Verdier: Møte | Bygge | Trygge

Arba inkludering:

Besøksadresse:
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 128, 1309 Rud
Tlf: 67 17 74 40
E-post: firmapost@arba.no

Følg Arba inkludering:

Facebook ikon Linked in ikon